• 01- Vampiro - Alex Cuba
 • 02 - Aguita de tu boca - Amaury Gutiérrez
 • 03 - Tu y Yo - Gian Marco
 • 04 - Directo - Alex Cuba
 • 05 - A muerte con tu amor - Amaury Gutiérrez
 • 06 - Lamento - Gian Marco
 • 07 - Suspiro en falsete - Alex Cuba
 • 08 - Quiero - Amaury Gutiérrez
 • 09 - Sentirme vivo - Gian Marco
 • 10 - Si pero no - Alex Cuba
 • 11 - Pedazos de mi - Amaury Gutiérrez
 • 12 - Canta corazón - Gian Marco